Op Kindcentrum De Regenboog geven we kleur aan opvang en onderwijs


Welkom bij Kindcentrum De Regenboog!
Op ons kleinschalige kindcentrum hebben wij aandacht voor elkaar. Wij geven jouw kind de aandacht die het verdient. Samen zorgen we voor een fijne en veilige plek. We streven naar een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid. Een omgeving waar je kind zichzelf kan ontwikkelen en steeds zelfstandiger kan worden. Dat doen we op onze eigen manier.

Kindcentrum De Regenboog is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen. Door nauwe contacten vanuit beide teams vindt veel afstemming en samenwerking plaats. Hierdoor verloopt de overdracht eenvoudig en is de drempel van het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar de basisschool zeer laag. Ook tussen het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn de contacten laagdrempelig. Deze samenwerking is voor kinderen en hun ouders heel prettig.

De Kinderopvang van KC De Regenboog valt onder Kinderopvang Kindpark. Dat betekent dat het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang van de basisscholen op Kindpark Boekel gezamenlijk worden geregeld. Wil je meer weten over waar wij voor staan? Kijk dan snel verder. Ook ben je altijd welkom om een kijkje te nemen, want we leiden je graag rond.