Informatie buitenschoolse opvang

Voor kinderen die naar de basisschool gaan is er de buitenschoolse opvang. De bso is bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 13 jaar). U kunt kiezen uit diverse pakketten; de kinderen kunnen voor en/of na schooltijd, op roostervrije dagen en/of tijdens de schoolvakanties bij ons terecht. 
Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Na schooltijd eten de kinderen samen fruit en krijgen iets te drinken. Ondertussen kunnen ze hun verhaal kwijt bij de vaste pedagogisch medewerker en bij elkaar. Daarna worden er activiteiten aangeboden en gaan ze lekker buiten spelen. 
Tijdens studiedagen of vakantiedagen kunnen de kinderen een hele dag komen spelen, er is een ruimer aanbod in activiteiten.
De openingstijden van de bso zijn afgestemd op de schooltijden.

Binnen het Kindpark zijn er twee bso-locaties. 

De jongste kinderen zitten op de locatie Octopus:
De actieve apen, 4 - 8 jaar.
De lachende leeuwen, 4 - 8 jaar.
De lollige lama's, 4 - 8 jaar. 

De oudste kinderen gaan naar locatie Sporthal. 
De bonte beren, 7 - 9 jaar.
De dolle draken, 9 - 12 jaar. 

Klik hier voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid en voor het pedagogisch beleidsplan van locatie Octopus. 
Klik hier voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid en voor het pedagogisch beleidsplan van locatie Sporthal. Daarnaast kun je hier het inspectierapport vinden van locatie sporthal. 

Voor meer informatie over de bso kunt u terecht op de website van GOO of bekijk de folder bso