Kindcentrum raad (KC-raad)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad heeft tot taak de school positief/kritisch op een discrete manier te volgen. De leden moeten aanspreekpunt zijn voor de ouders die niet rechtstreeks naar school willen of durven komen. 
Daarnaast heeft iedere opvanglocatie een Lokale Ouder Commissie (LOC). Deze commissie heeft eenzelfde taak als de MR maar dan gericht op opvang.
Sinds 2019 gaan de MR en LOC gezamenlijk verder omdat de Regenboog een Kindcentrum is. Gezamenlijk zijn de MR en LOC een Kindcentrumraad (KC-raad). 

De voorzitter is contactpersoon naar de directie. De KC-raad bespreekt allerlei schoolse zaken en gerelateerd naar opvang, zij brengt advies uit aan het bevoegd gezag en beslist in een aantal gevallen mee over bepaalde zaken. 
De KC-raad bestaat uit een oudergeleding onderwijs, een oudergeleding opvang, een personeelsgeleding onderwijs en een personeelsgeleding opvang, die ieder een zittingstermijn van drie jaar hebben. Deze periode kan verlengd worden. De vertegenwoordigers van ouders zijn middels een schriftelijke kandidaatstelling en verkiezing gekozen. De leden van het personeel worden tijdens een teamvergadering gekozen. De vergaderingen vinden op school plaats, zes keer per schooljaar en zijn openbaar. Informatie van de KC-raad krijgt u via Ouderportaal.

De notulen van de KC-raad vergaderingen zijn na te lezen op de website onder het kopje KC-raad notulen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met een KC-raad-lid of een e-mail sturen naar kcraad.regenboog@stichtinggoo.nl. 

Daarnaast werkt de KC-raad met een jaarplanning. Deze planning geeft een globaal beeld van de invulling van de vergaderingen van komend jaar.

Leden kindcentrumraad
Bestuursleden vanuit ouders
Willeke de Kruif (onderwijs - voorzitter)
Mandy Verkuijlen (onderwijs)
Bas te Winkel (opvang)
Monica van der Weele (opvang)

Bestuursleden vanuit personeel
Willeke van Oosterhout
Marieke Hanenberg - de Koning (secretaris)