Links voor ouders

www.dyslexie.nl
informatie over dyslexie

http://www.opvoedadvies.nl   
voor alle vragen over opvoeden en opgroeien

www.50tien.nl
vraagbaak voor ouders over onderwijs, o.a. rugzak

www.autisme-nva.nl
informatie over autisme

http://www.pestweb.nl/aps/pestweb
informatie over pesten en tips om kinderen weerbaarder te maken

www.jeugdzorg-nb.nl
bureau jeugdzorg Noord-Brabant

www.balansdigitaal.nl
informatie over leer- en gedragsstoornissen

www.amk-nederland.nl 
anoniem meldpunt kindermishandeling

www.autismeinfocentrum.nl
Veel informatie over autisme