Interne begeleiding

Marian Nijkamp is de interne begeleider voor alle groepen van de Regenboog. Zij is verantwoordelijk voor de zorg op schoolniveau. Zij ondersteunt o.a. de leerkrachten, voert gesprekken rondom zorgleerlingen, is contactpersoon bij verwijzing naar speciaal onderwijs etc. Voor verdere informatie omtrent haar taken zie de schoolgids. (kijk bij leerlingenzorg)
 
Juf Marian heeft IB-taken op dinsdag en woensdag.