Werkgroep

De werkgroep (bestaande uit ouders) is behulpzaam bij het organiseren van activiteiten op school. De activiteiten zijn: de Kinderboekenweek, sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de regenboogdag.
De werkgroep maakt met enkele leerkrachten plannen voor de organisatie. De festiviteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De bijeenkomsten worden aan het begin van het schooljaar gepland. De voorbereidingen vinden doorgaans 's avonds plaats, de aankleding of het versieren van de school gebeurt meestal overdag. De betrokken ouders zijn zoveel mogelijk bij de festiviteiten aanwezig.

Penningmeester: Marion van de Wijdeven

Voorzitter: Nicolle Vogels

De werkgroep coördineert twee maal per jaar de kledinginzameling en zorgt ervoor dat de kledingcontainers worden volgeladen. Het bedrag dat ontvangen wordt voor de kledinginzameling wordt gebruikt voor activiteiten of materialen voor de kinderen.