Passend onderwijs

In juli 2015 is het schoolondersteuningsprofiel voor ons kindcentrum opgesteld.
Hieronder vindt u de link.

Schoolondersteuningsprofiel kindcentrum de Regenboog